News and Blog

Tenpin Bowling Tournament (Circuit 2) MSSNM (3 & 4 August 2022)

1
Happenings 2022

Tenpin Bowling Tournament (Circuit 2) MSSNM (3 & 4 August 2022)

Tenpin Bowling Tournament (Circuit 2) MSSNM 2022. Date: 3 & 4 August 2022 Venue: MIBC *L15* 14th place – Ahmad Hafiy Ruzain bin Ahmad Dzulfikry 16th place – Tuan Mikhail bin Tuan Azizan Suhazaimi *P18* 6th place – Intan Syazana binti Shamshul Baharin *L18* 6th place – Ahmad Dzafer bin Mohd Adzahar 10th place – Haqeemy Fakhrizzakie bin Mohd Yusri Grand final qualifiers: 1. Ahmad Dzafer bin Mohd Adzahar 2. Intan Syazana binti Shamshul Baharin