May 2022

MAY 2022
(School Term 1: 21 Mar – 3 Jun 2022)

1 May (Sun) Labour Day
2 May (Mon) Labour Day Holiday
3 May (Tue) Aidul Fitri
4 May (Wed) Aidul Fitri
5 May (Thu) Additional Holiday: Aidul Fitri
6 May (Fri) Additional Holiday: Aidul Fitri
7 May (Sat) Saturday Off
8 May (Sun) Students Returning Back after Aidul Fitri Holidays
9 May (Mon) Schooling Continues
10 May (Tue)  
11 May (Wed)  
12 May (Thu) Club & Society Activities
13 May (Fri)  
14 May (Sat)  
15 May (Sun)  
16 May (Mon) Wesak Day
17 May (Tue)  
18 May (Wed)  
19 May (Thu) Uniformed Body and Martial Arts Activities
20 May (Fri)  
21 May (Sat) Saturday Off
22 May (Sun)  
23 May (Mon)  
24 May (Tue) KYS Inter-House Athletics Championship Coordination Meeting
25 May (Wed)  
26 May (Thu) Club & Society Activities
27 May (Fri)  
28 May (Sat)  
29 May (Sun)  
30 May (Mon)  
31 May (Tue)  

*18 days of schooling (Mon – Sat)

Powered by themekiller.com