News and Blog

E-EXPLORE RACE STAR CONFEX: 5TH EDITION (29 March 2022)

2
Happenings 2022

E-EXPLORE RACE STAR CONFEX: 5TH EDITION (29 March 2022)

E-EXPLORE RACE

AWARD: Top of the world (Silver)

Nur Ariana Iman binti Mohd Farid (4R)

Muhammad Alif Shawqi bin Mohd Nizam (4G)

Angelina Jane Martinus (3R)

MUSIC & ARTS

AWARD : Best Soundtrack
                 Overall (Gold)

 1. Ahmad Shahfarzan bin Aznul Faizal (5A)
 2. Amar Shah Ghazalee bin Mohd Rahmat Nugerah Ghazalee (3T)
 3. Nik Erina Aislinn Fathi binti Nik Hasbi Fathi (3I)
 4. Zaim Arif bin Md Hamdi (4G)
 5. Jovani bin Johari (3J)
 6. Haderah binti Izddy (4T)
 7. Syahir Adlan bin Saiful Bahari (4A)
 8. Ammar Firdaus Bin Amin (4J)
 9. Cha Leck Yee (4I)

I-CODING:LINE FOLLOWER
AWARD : Bronze Award

 1. Wahyudynni binti Fakhrul Anwar (3R)
 2. Balqis Batrisya binti Roslan (3R)
 3. Sri Natchatra A/P Ananda (3R)

I-CODING: E-PILOT
AWARD : Gold Award

 1. Ahmad Akif Sulaiman bin Ahmad Shahril (5A)
 2. Athena Siow (5I)

GAMIFIED PROJECT
AWARD: Gold Award

 1. Nur Ariana Iman binti Mohd Farid
 2. Amar Shah Ghazalee bin Mohd Rahmat Nugerah Ghazalee
 3. Zaim Arif bin Md Hamdi
 4. Omar bin Idi Fazlul
 5. Harith Amsyar bin Anuar
 6. Ammar Firdaus Bin Amin
 7. Shafeeq Zaim bin Samsulnazri
 8. Haderah binti Izddy
 9. Angelina Jane Martinus
 10. Anas Ismail Bin Nizam

Overall: Third Place