News and Blog

Anugerah Ketua Pesuruhjaya (CAKP) Pandu Puteri (5-7 Januari 2024)

1
Happenings 2024

Anugerah Ketua Pesuruhjaya (CAKP) Pandu Puteri (5-7 Januari 2024)

Cabaran Anugerah Ketua Pesuruhjaya (CAKP) merupakan salah satu syarat wajib sebelum calon-calon menggenggam Anugerah Pandu Puteri Raja.

Pada 5, 6 dan 7 Januari 2024 bertempat di Kolej Yayasan Saad seramai 16 calon Pandu Puteri Raja dan 86 ahli Pandu Puteri KYS telah selesai menjayakan cabaran ini.